Bytové družstvo DRUNAS
Pozor - bude se konat členská schůze dne 29.9.2020.

Úvodní strana  Prohlížení pozvánky na členskou schůzi  Členská schůze dne 11.6.2019

Členská schůze dne 11.6.2019

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov

Den konání:    11. 6. 2019
Čas:                 19,00 hodin
místo:              sušárna  domu

Program členské schůze:
 1. Zahájení – seznámení s programem
 2. Zpráva o činnosti družstva za rok 2018
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
 5. Odstoupení stávajícího představenstva družstva
 6. Volba nového představenstva družstva
 7. Projednání a schválení odměny představenstvu družstva
 8. Plán prací na rok 2020
 9. Úklidová firma - úklid domu
 10. Diskuse - různé
 11. Usnesení a závěr    
Účast všech členů je nutná, kdo  z  členů družstva se nemůže zúčastnit, musí si zajistit PLNOU MOC  pro jiného člena družstva.

Poskytnutí podkladů a roční uzávěrky k nahlédnutí  před ČS :  dne 10. 6. 2019  od 19,00 hod. do 19,30 hodin v kanceláři družstva / bývalá mandlovna/.

Za představenstvo družstva :   Jiří Vánský  - předseda.

--bddrunas--
26.05.2019,17:17

14.09.2020,21:56 | Členská schůze dne 29.9.2020
26.05.2019,17:17 | Členská schůze dne 11.6.2019
03.06.2018,10:36 | Členská schůze dne 20.6.2018

Pozvánky na členskou schůzi
14.09.2020,21:56
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 29.9.2020
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
26.05.2019,17:17
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 11.6.2019
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
03.06.2018,10:36
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 20.6.2018
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
Zobrazit všechny pozvánky na členskou schůzi....
Bytové družstvo DRUNAS, družstvo, Antonína Slavíčka 3935/1, 796 04 PROSTĚJOV, IČO: 25568221, Spisová značka: Dr 3156 vedená u Krajského soudu v Brně
v      Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.


Návštěvy
Celkem:471
počítadlo ALAWARE.CZ