Bytové družstvo DRUNAS
Pozor - bude se konat členská schůze dne 29.9.2020.

Úvodní strana  Prohlížení pozvánky na členskou schůzi  Členská schůze dne 15.6.2017

Členská schůze dne 15.6.2017

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
Se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov

Den konání:    15.6.2017
Čas:                 19,00 hodin
místo:              sušárna  domu

Program členské schůze:
1. Zahájení – seznámení s programem
2. Zpráva o činnosti družstva za rok 2016
3. Zpráva o hospodaření za rok 2016
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016
5. Schválení odměny pro předsdtavenstvo družstva
6. Plán prací do příští členské schůze
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Poskytnutí podkladů a roční uzávěrky k nahlédnutí  před ČS :  dne 14. 6. 2017  od 19,00 hod. do 19,30 hodin v kanceláři družstva / bývalá mandlovna/.

Za představenstvo družstva :   Jiří Vánský  - předseda.
--bddrunas--
30.05.2017,19:43

14.09.2020,21:56 | Členská schůze dne 29.9.2020
26.05.2019,17:17 | Členská schůze dne 11.6.2019
03.06.2018,10:36 | Členská schůze dne 20.6.2018

Pozvánky na členskou schůzi
14.09.2020,21:56
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 29.9.2020
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
26.05.2019,17:17
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 11.6.2019
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
03.06.2018,10:36
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 20.6.2018
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
Zobrazit všechny pozvánky na členskou schůzi....
Bytové družstvo DRUNAS, družstvo, Antonína Slavíčka 3935/1, 796 04 PROSTĚJOV, IČO: 25568221, Spisová značka: Dr 3156 vedená u Krajského soudu v Brně
v      Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.


Návštěvy
Celkem:412
počítadlo ALAWARE.CZ