Bytové družstvo DRUNAS
Pozor - bude se konat členská schůze dne 29.9.2020.

Úvodní strana  Prohlížení pozvánky na členskou schůzi  Členská schůze dne 20.6.2018

Členská schůze dne 20.6.2018

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
Se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov

Den konání:    20. 6. 2018
Čas:                 19,00 hodin
místo:              sušárna  domu

Program členské schůze:
  1. Zahájení – seznámení s programem
  2. Zpráva o činnosti družstva za rok 2017
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2017
  4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017
  5. Schválení odměny pro představenstvo družstva
  6. Informace o GDPR (ochrana osobních údajů)
  7. Návrh na instalaci kamerového systému
  8. Plán prací do příští členské schůze
  9. Diskuse
  10. Usnesení a závěr   
Poskytnutí podkladů a roční uzávěrky k nahlédnutí  před ČS :  dne 19. 6. 2018  od 19,30 hod. do 20,00 hodin v kanceláři družstva / bývalá mandlovna/.

Za představenstvo družstva :   Jiří Vánský  - předseda.--bddrunas--
03.06.2018,10:36

14.09.2020,21:56 | Členská schůze dne 29.9.2020
26.05.2019,17:17 | Členská schůze dne 11.6.2019
03.06.2018,10:36 | Členská schůze dne 20.6.2018

Pozvánky na členskou schůzi
14.09.2020,21:56
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 29.9.2020
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
26.05.2019,17:17
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 11.6.2019
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
03.06.2018,10:36
P O Z V Á N K A
Na členskou schůzi bytového družstva DRUNAS, družstva
se sídlem Antonína Slavíčka 3935/1, 79604 Prostějov
Den konání: 20.6.2018
Čas: 19,00 hodin
místo: sušárna domu
.....
Zobrazit všechny pozvánky na členskou schůzi....
Bytové družstvo DRUNAS, družstvo, Antonína Slavíčka 3935/1, 796 04 PROSTĚJOV, IČO: 25568221, Spisová značka: Dr 3156 vedená u Krajského soudu v Brně
v      Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.


Návštěvy
Celkem:412
počítadlo ALAWARE.CZ